Fahrenheit naar Celsius formule

| 25/02/2017

Dit artikel gaat in op de formule die wordt gebruikt om te rekenen van Fahrenheit naar graden Celsius en vice versa. Omdat tot de jaren 60 en 70 zowel Fahrenheit als Celsius populair waren, was het uiteraard wenselijk en noodzakelijk om met enige regelmaat Fahrenheit naar graden Celsius om te rekenen en andersom. Hierbij was een Fahrenheit naar Celsius formule natuurlijk geen overbodige luxe. Met het populairder worden van graden Celsius ten opzichte van graden Fahrenheit bij het meten van de temperatuur werd de behoefte aan een Fahrenheit naar Celsius formule kleiner. Waarschijnlijk mede om die reden is er op slechts weinig plaatsen een dergelijke formule te vinden. In dit artikel kun je de formule om de temperatuur van Fahrenheit naar Celsius om te rekenen gelukkig wel vinden.

Fahrenheit naar Celsius omrekenen

Het omrekenen van graden Fahrenheit naar graden Celsius kun je doen middels de onderstaande wiskundige formule. Aan de linkerzijde staat Cx wat staat voor een bepaalde temperatuur in graden Celsius. Dit is de waarde die je wilt berekenen aan de hand van een bepaalde temperatuur in graden Fahrenheit. Van de waarde in graden Fahrenheit haal je 32 af. Het resultaat van deze sommatie deel je door 1,8 waarna je de waarde in graden Celsius hebt. Ter illustratie, om 50 graden Fahrenheit om te rekenen naar graden Celsius doe je 50-32 = 18 –> 18 / 1,8 = 10. Kortom; 50 graden Fahrenheit is 10 graden Celsius. Ter controle kun je gebruikmaken van de Fahrenheit to Celsius Calculator op deze pagina om te checken of dit resultaat inderdaad klopt.

Cx = (Fx – 32) / 1,8

Fx = Een bepaalde temperatuur in graden Fahrenheit
Cx = Een bepaalde temperatuur in graden Celsius

Celsius naar Fahrenheit omrekenen

Het omrekenen van graden Fahrenheit naar graden Celsius kun je doen middels de onderstaande wiskundige formule.Hierbij staat de variabele Fx voor een bepaalde temperatuur in graden Fahrenheit wat je wilt berekenen aan de hand van Cx, wat een bepaalde temperatuur in graden Celsius betreft. Ter illustratie: Als je 10 graden Celsius wilt omrekenen naar Fahrenheit, doe je dit als volgt. 10 * 1,8 = 18 –> 18 + 32 = 50 graden Fahrenheit. Een temperatuur van 10 graden Celsius komt dus overeen met een temperatuur van 50 graden Fahrenheit. Dat dit daadwerkelijk klopt hebben we hierboven al gezien bij het omrekenen van Fahrenheit naar Celsius.

Fx = (Cx * 1,8) + 32

Fx = Een bepaalde temperatuur in graden Fahrenheit
Cx = Een bepaalde temperatuur in graden Celsius

Fahrenheit naar Celsius Calculator

Op deze website kun je ook direct Fahrenheit naar Celsius omrekenen en andersom met behulp van de Fahrenheit to Celsius Calculator.

4.8/5 - (156 stemmen)

Categorie: Gebruik